Fastighetsutveckling

Lästid: < 1 minut

Affärsutveckling innebär utveckling av en organisations affärsdrivande verksamhet och dess processer. Affärsutveckling berör vision, mål, strategi, taktik och transaktioner inom den operativa utvecklingsfasen med efterföljande analys. Analysen ska leda till att hitta lösningar på problem eller att se nya möjligheter och därmed skapa utveckling och tillväxt.
Kreativ Byggkonsult erbjuder tjänster inom Affärsutveckling med avseende på att dels hjälpa företag att hitta byggbar mark eller fastigheter som kan förvärvas och förädlas, dels ta fram detaljplaner för om- eller nybyggnad.
I affärsutvecklarens arbetsuppgifter ingår bland annat

  • Studier av planerade detaljplaner
  • Kontakter med byggnadsnämnden
  • Upprättande av detaljplaneutkast (tillsammans med extern arkitekt)
  • Att följa marknaden för försäljning av fastigheter

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet av fastighetsförvärv och planarbete inom främst Stockholms kommun.