Installation

Lästid: ca < 1 minuter

En byggnad i Sverige skall normalt stå kvar i mer än hundra år, medan byggnadens installationer har betydligt kortare livslängd. Som fastighetsägare måste man då ta ställning till när det är dags att renovera eller byta ut installationerna. Det kan handla om värmesystem, ventilation, VA-ledningar, elledningar och apparater, men också om vitvaror, tvättstugeutrustningar eller udda anläggningar som tryckluftssystem eller rörpost.

Renovering av installationer kräver noggranna förberedelser

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och renovering av installationer är inget undantag. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag och kan i god tid informera de boende om kommande arbeten.
Kreativ Byggkonsult har sedan tiotalet år byggt eller renoverat installationer åt såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm. Nyckeln till vår framgång ligger i en väl genomarbetad metodik som tar hänsyn till såväl tekniska förutsättningar, som de boendes välbefinnande. Tillsammans med fastighetsägaren fattas beslut om renoveringens omfattning och slutlig utformning. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar också arbetet med att informera boende och lokalhyresgäster.Vanliga frågor och svar

Det kan ofta vara lämpligt att samtidigt se över säkerhetsaspekter och uppfräschning av allmänna utrymmen
Olika installationer har olika lång livslängd, från vitvarors ca 15 år till stammar för el och VVS som har en livslängd på ca 50 år, men det är bäst att renovera i förebyggande syfte, eftersom havererade instalationer blir både dyrt och kan leda till omfattande störningar för de boende.
Bara om man installationerna ändrar byggnadens utseende. Däremot kräver de flesta installationsrenoveringarna bygganmälan.

Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.