Takrenovering

Kreativ Byggkonsult har lett flera takrenoveringar i Stockholm under senaste åren med goda resultat.

Lästid: ca 2 minuter

Alla fastigheter kommer att behöva en takrenovering under husets livslängd. Väder och vind kräver sin tribut och förr eller senare måste fastighetsägaren ta ställning till när och hur taket skall bli renoverat. Olika takmaterial har olika livslängd, men också olika problem. Räcker det med att lappa och laga, eller är det dags att göra om från grunden? Taket skall skydda mot väta men samtidigt tillåta huset att andas. En felaktigt utförd takrenovering kan på kort tid förorsaka omfattande och kostsamma skador.
Med tanke på att de flesta hus byggts och isolerats under en tid när energin var billig och miljöfrågorna inte så aktuella bör man alltid överväga vilka kompletterande åtgärder som är lämpliga. Tilläggsisolering och förbättring av taksäkerheten kan vara aktuellt.

Innan man beslutar sig för vad som skall utföras måste man kontakta byggnadsnämnden och ta reda på vilka villkor som gäller för att få bygglov för de tilltänkta åtgärderna. Nämnden har ofta synpunkter på materialval.

En takrenovering kräver noggranna förberedelser

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och takrenovering är inget undantag. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag och kan i god tid informera de boende om kommande arbeten.

Kreativ Byggkonsult har sedan tiotalet år utfört takrenoveringar åt såväl kommunala som privata fastighetsägare i Stockholm. Nyckeln till vår framgång ligger i en väl genomarbetad metodik som tar hänsyn till tekniska förutsättningar, stadbyggnadsmässiga begränsningar och de boendes välbefinnande.
Processen utgår från en noggrann inventering av fasadernas status, som ligger till grund för val av renoveringsmetod. I ett tidigt skede kontaktar vi också byggnadsnämnden för att gemensamt resonera oss fram till materialval och eventuell tilläggsisolering. Tillsammans med fastighetsägaren fattas sedan beslut om renoveringens omfattning och slutligt utseende. Parallellt med projektering och framtagning av förfrågningsunderlag startar också arbetet med att informera de boende.

Vår rekommendation när du ska renovera ditt tak

Vår rekommendation är i de flesta fall att kombinera takrenoveringen med tilläggsisolering som bidrar till minskad energiåtgång och samtidigt se över om taksäkerheten behöver blir förbättrad. Erfarenheten pekar på att man oftast uppnår en god lönsamhet för åtgärderna. Efter avslutat arbete sker en oberoende besiktning och eventuella besiktningsanmärkningar blir åtgärdade.

 

Takrenovering

 

 Vanliga frågor och svar

Det beror på flera faktorer, men taklutningen är avgörande för vilka material man kan använda.
Det är lämpligt att passa på att se över taksäkerheten i form av snörasskydd, stegar och gångbryggor samt att vid behov byta hängrännor och stuprör.
Tak har ganska lång livslängd, men det är bäst att renovera i förebyggande syfte, eftersom takläckor både är svåra att hitta och kan leda till omfattande vattenskador.
Bara om man byter material eller på annat sätt ändrar takets utseende.

Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Krister Sävström
Projektchef
krister.savstrom@kreativbyggkonsult.se
070–918 78 20
Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.