Stambyte – KV Jägaren

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 21 Mkr

Plats:
Tegnérgatan 12

Tjänst:
Byggledning, Construction Management, förstudie, hyresgästsamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Fasadrenovering, takrenovering

Inriktning:
Flerbostadshus, kommersiella fastigheter

Beskrivning:
Kvarteret Jägaren korsar bland annat Tegnérgatan och Luntmakargatan
Fastigheten är byggd 1882. Fastigheten är s.k. grönklassificerad fastighet.
Klassificering innebär att innebär att fastigheten är särkskilt intressanta vid historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Fastigheten var i undermålig kondition. Fastigheten byggdes om mellan 1903-1905 från klassisk stil till jugendstil. Under samma årtionde schaktades gården ur en anlagd gård anlades.

Projektbeskrivning:
Projektet startade julen 2004 med att tvättstugan i fastigheten behövde renoveras pga. vattenläckage. Under julhelgen uppstod allt fler läckage. Akuta åtgärder fick vidtas för att stoppa vattenflödet. Varefter åtgärder genomfördes uppkom ständigt nya tvingande åtgärder. Det mest tydliga exemplet är att vattenläckaget i tvättstugan föranledde ett totalt stambyte. Installationer Efter genomgång av vatten och avloppssystemet stod det klart att det var aktuellt med ett komplett stambyte för kök och badrum. I samband med stambytet byttes hela värmesystemet ut mot ett nytt. Pighissen som varit avställd sedan 1963 beslutades återtas i bruk. Korgen fanns kvar medan delar av schaktet var förstört.

Korgen renoverades till nyskick med utseende som speglar ursprungsåret. Ett nytt driv‐ och styrsystem installerades. Fastigheten har försetts med elektronsikt passagesystem med läsare vid dörrar till allmänna utrymmen. Systemet innefattar även bokningssystem för tvättstugan. I bottenvåningen fanns restaurangen Tre Backar. Krogens skylt föreställer tre ölbackar, men namnet kommer sig av att förr, innan åsar och kullar schaktades bort, var det tre backar på vägen dit. Det är alltså ett mycket gammalt krognamn. Tegnérgatan hette tidigare Tre backars långgata. Restaurangen fick lämna plats för två nya butiker i entréplan. Den ena butiken inrymmer en exklusiv frisörsalong medan den andra lokalen håller plats för en härlig inredningsbutik. Lokaler i fastigheten försågs med mekanisk till‐ och frånluftsventilation med lägenheter behöll självdragsystemet. Lägenheter Två lokaler byggdes om till nya tre nya lägenheter. Övriga befintliga lägenheter genomgick en total ytskiktsrenovering.

Originalköken från 1882 mallades upp och beställdes. Lägenhetsdörrar återställdes till ursprungsutseende från byggåret. Dörrarna uppfyller nu dagens brandkrav och har ett fullgott inbrottsskydd. Kakelugnar tätades och driftsattes för att kunna behålla befintligt självdragsystem. Samtliga skorstenar var pluggade, de åtgärdades och togs åter i bruk. Genom att återbruka kakelugnarna uppnåddes även de antikvariska aspekterna på bevarande. Lägenheter försågs med modern infrastruktur för el, tele och tv.

Källare Utrymmet bestod av mörka trånga gångar och långt ifrån inbjudande. Ytorna idag har optimerats till effektiva lokalytor, cykelförråd och installationsutrymmen. Gård Vid inventering av gård upptäcktes att gårdsbjälklaget var utnyttjat till 250 %. Bärande väggar hade spruckit pga. oarmerad betong vilket användes fram till 1905. Nya ytterväggar till källarplanet gjöts upp, nytt bjälklag anlades. Den nya gården som är av gjutasfalt anlades med arkitektritad trädgård vilken sommartid är grön idyll. I samband med gårdsrenoveringen möjliggjordes en kommunikationsväg till grannfastigheten Jägaren 30.

Fasad Fasaderna putsats om mot fasad och gårdssidan. Fönster har målats om Tak Övre takfallet är nylagt och har försetts med takvärmeanläggning. Terrass Terrasser har fått nya tättskikt.

Stambyte - KV jägaren

Liknande uppdrag

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Stambyte – Södermalm

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Stora Essingen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Östbergahöjden

Tjänst: Construction Management, Projektledning
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus

Stambyte – Gärdet

Tjänst: Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus