Projektledning

Lästid: ca < 1 minuter

Kreativ Byggkonsult projektleder i Storstockholm vid nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad och renovering av fastigheter, kontorslokaler, bostäder och andra allmänna lokaler. Vi tar projekt från tidiga skeden med idéer och utredningar till genomförandet med projektering och produktion fram till förvaltningsskedet.

Som projektledare gäller det att hitta bra och ekonomiska lösningar. För att lyckas med ett projekt är det att föredra en projektledare med ett flexibelt sinne som ger förutsättningar för specialister och kreatörer att inom satta ramar skapa det kunden vill ha. Projektledaren hanterar sitt projekt från start till avslut, har ett klart mål och driver, med hjälp av samtliga medverkande, projektet till slutförande.
Projektledaren är den slutgiltigt ansvarige för sitt egna projekt. Beroende på projektets omfattning och komplexitet så kan ett flertal andra funktioner ligga under projektledarens ansvar:

  • Projekteringsledare
  • Byggledare
  • Projektörer
  • Hyresgästsamordnare
  • Sakkunniga
  • Samordnare

Tillsammans med kunden drar projektledaren upp riktlinjer för projektet och sätter projektmål. Våra projektledare tar ansvar för att genomföra projektet på ett planerat och strukturerat sätt för att uppnå dessa projektmål. Projektledaren är den slutgiltigt ansvarige över att projektet uppnår de krav som beställare och myndigheter ställer.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.