Upphandling

Lästid: ca < 1 minuter

Upphandling av tjänster och varor i byggbranschen skiljer sig från många andra områden, genom att den till största delen baseras på olika branschstandarder. För den som inte är van vid dessa kan det tyckas komplicerat och svårgenomträngligt. Upphandling är också sällan en enstaka aktivitet utan snarare en process som sträcker sig över lång tid, med många ingående moment.

Omfattning

Oftast ingår flera olika upphandlingar i processen som skall leda fram till en bygg- eller underhållsåtgärd. På uppdrag av vår beställare tar vi fram underlag för beställning av de entreprenader och leveranser som krävs i våra projekt. För projekteringen skall konsulter och sakkunniga engageras, för utförande en eller flera entreprenörer och ofta också olika leverantörer och slutligen skall besiktningen handlas upp.

Kreativ Byggkonsult kan bistå fastighetsägare med en bred kompetens inom hela kedjan. Vi hjälper till att köpa in alla konsulter som behövs för att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag och skicka ut anbudsförfrågan. Väl genomarbetade administrativa föreskrifter borgar för att slippa fördyrande oklarheter och tvister under byggtiden. Vi har också mångårig vana vid offentlig upphandling med de speciella regler som gäller för dessa. Vi bistår med anbudsutvärdering, dvs nollställning av inkomna anbud och referenstagning, samt vid den avslutande kontraktsskrivningen.

Intäktsoptimering

En bra upphandling kan i många fall även inkludera intäktsoptimering. Genom att välja rätt åtgärd kan trots en något högre initialkostnad såväl lägre driftskostnader, som ökade intäkter uppnås.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.