Ombyggnad

Lästid: ca 2 minuter

I Stockholms län finns ca 1 000 000 bostäder. Även om de flesta hus skall stå kvar i över hundra år blir de med tiden slitna och omoderna och behöver byggas om. Fastighetsägare och byggherrar är bostadsrättsföreningar, byggbolag, kommunala och privata fastighetsbolag. Många har egna byggorganisationer, medan andra behöver ta hjälp av extern projektledning. Kreativ Byggkonsults medarbetare har mångårig erfarenhet av ombyggnadsprojekt och kan bistå byggherrar med allt från initiering av byggplaner till projektering och ombyggnad av bostäder och kontor.

Ett ombyggnadsprojekt startar oftast med en utredning om det behövs en ny detaljplan för ombyggnaden och om så är fallet tar vår projektledare tillsammans med en arkitekt i samverkan med byggnadsnämnden tar fram planförslag. När planen vunnit laga kraft kan själva projekteringen påbörjas. Tillsammans med beställaren tar vi fram ett byggnadsprogram som på ett övergripande sätt beskriver byggnadens funktioner, såsom lägenhetsfördelning, standard och yttre gestaltning. Byggnadsprogrammet ligger sedan till grund för detaljprojekteringen som skall utmynna i ett förfrågningsunderlag för general- eller totalentreprenad. Det är också dessa handlingar som utgör bas för bygglovsansökan.
När bygglov beviljats kan vi gå vidare med upphandling av entreprenaden. Det kan antingen ske genom förhandlingsupphandling där ett antal utvalda entreprenörer tillfrågas, eller när det gäller offentliga byggherrar genom öppen upphandling där alla kvalificerade intressenter kan lämna anbud.

Efter avslutad upphandling startar byggprocessen under ledning av vår projektledare. Om byggherren så önskar kan vi också tillhandahålla byggledare och kontrollanter som arbetar ute på fältet. Vi har också flera medarbetare som kan axla rollen som byggherrens kontrollansvarige som säkerställer att bygget genomförs med de kvalitetskrav som byggnadsnämnden ställt upp vid byggsamrådet. Efter avslutad entreprenad ser vi till att bygget besiktigas och att alla besiktningsanmärkningar åtgärdas.
Kreativ Byggkonsult kan också hjälpa till med hyresgästhantering under ombyggnadstiden. Våra boendesamordnare har lång erfarenhet av att informera hyresgäster, samla in godkännanden, hantera tillval och praktiska bestyr vid evakuering.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.