Byggledning

Lästid: ca < 1 minuter

Som byggledare är man byggherrens företrädare på byggarbetsplatsen. Byggledaren ansvarar för och kontrollerar ett flertal olika områden.

Byggledning och planering

Byggledaren svarar för att beställaren erhåller den kvalitet på arbetet som han kan förvänta sig i alla ingående moment. Ett viktigt inslag är att följa upp de kvalitets- och miljöplaner som tagits fram för bygget. I arbetet ingår också att upprätta produktionstidplaner och säkerställa att bygget håller tidplan och utförs kostnadseffektivt. Succesivt lämnas tids- och kostnadsprognoser till beställaren.
Byggledaren samordnar de olika entreprenörernas arbetsledning och svarar för övergripande samordning av arbetsmiljön på byggarbetsplatsen. Byggledaren ansvarar för att byggets arbetsmiljöplan följs upp och hålls aktuell under hela byggtiden.

Byggledaren leder produktion

Byggledaren ansvarar för byggarbetsplatsens gemensamma lokaler och övriga gemensamma funktioner som t ex bygghissar samt för mediaförsörjning till arbetsplatsen.
Byggledaren håller i byggmöten och konstruktionsgenomgångar, följer upp fuktsäkerhetsarbetet, genomför skyddsronder och funktionsprovningar samt samordnar aktuella besiktningar. Byggledaren sammanställer underlag för drift – och skötselinstruktioner samt samlar in kontrollverifikationer och övrigt erforderligt underlag till beställarens kontrollansvarige.

Kreativ Byggkonsult erbjuder byggledning

Har ett flertal medarbetare med mångårig erfarenhet som byggledare. En kvalificerad byggledning är oftast en helt nödvändigt förutsättning för ett lyckat byggprojekt.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

  Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

  Tidigare uppdrag

  Lokalanpassning – Farsta

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
  Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

  Lokalanpassning – Norrmalm

  Tjänst: Projektledning
  Åtgärd: Lokalanpassning
  Inriktning: Kommersiella fastigheter

  Ombyggnad – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Ombyggnad
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Stambyte – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Stambyte
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Fönsterrenovering – Gubbängen

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Fönsterrenovering
  Inriktning: Flerbostadshus