Projekteringsledning

Lästid: ca < 1 minuter

Det finns en viktig erfarenhet som vi gärna delar med oss av för att lyckas med ett projekt. Det är vikten av ett bra förfrågningsunderlag. Processen att få fram ett bra underlag är projekteringen. Ett bra förfrågningsunderlag bygger på fastighetens förutsättningar och innehåller ritningar, tekniska beskrivningar på åtgärderna och administrativa föreskrifter som ger viktig information åt entreprenörerna.

Tydligheten och detaljnivån i handlingarna ger entreprenörerna, eller anbudslämnarna, bra möjlighet att lämna konkurrenskraftiga anbud på tekniskt riktiga lösningar. Att också få med en välformulerad AF-del (administrativa föreskrifter), gör att ramarna för hur, när, var och vem ska stå för olika delar är klart beskrivna och ingår i de inlämnade offerterna. På så sätt sparar man pengar och slipper onödiga ÄTA-kostnader som annars gärna tillkommer och gör projektet dyrare än planerat. (ÄTA, kostnader för ändrings och tilläggsarbeten.)

En projekteringsfas avslutas ofta med en upphandling av entreprenörer. Vi upprättar förfrågningsunderlag, genomför upphandlingen/upphandlingarna och gör en anbudsutvärdering. Det är viktigt att de anlitade företagen har en stabil ekonomi och bra referenser.
Projekteringsledaren samordnar och initierar insatser av flera olika projektörer såsom arkitekt, statiker, el-, rör-, vent.-, hisskonsult.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.