Construction Management

Lästid: ca < 1 minuter

Vi tillhandahåller platsledning, planering samt inköp och handlar upp entreprenader i ett flertal delentreprenader. CM-metoden främjar maximal konkurrens.
Construction Management (förkortas CM) är en modell för att genomföra ett projekt på så kallad delad entreprenad med hjälp av en extern konsult.
CM innebär att Byggherren anlitar en komplett projektorganisation som planerar, organiserar och leder projektgenomförandet från idé till driftsättning och överlämnad anläggning.
Byggherren sätter målen och CM-organisationen leder hela arbetet från det tidiga skedet till slutförandet.

CM-organisationen tillhandahåller projekteringsledning, projektledning, upphandling, kalkyl, samordning, KMA (Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö) och byggledning.
Beställningar av projektet görs på flera delentreprenader och leveranser vilka konkurrensutsätts och samordnas.

Denna modell ger stora fördelar i form av låg projektkostnad och god kvalitet där beställaren samtidigt har en god insikt i projektet.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.