Fönsterrenovering

I takt med stigande energipriser och mer fokus på bullerfrågor har underhåll av fönster blivit allt mer aktuellt. Fönsterrenovering eller fönsterbyten är normalt den underhållsåtgärdåtgärd som har störst positiv effekt ur energisparningssynpunkt.

Lästid: ca 2 minuter

Fönsterbyte på fastigheter i Stockholm

Underhållsintervall för fönster varierar beroende på bland annat material och klimatförhållanden. Söder- och västerfasader är normalt mer utsatta. Traditionellt brukar man säga att träfönster behöver målas om vart sjunde år, medan plast- eller aluminiumfönster sägs vara underhållsfria. Men även denna typ av fönster är numera ofta aktuella för åtgärder på energi- eller bullerskäl.

Allt underhållsarbete kräver noggranna förberedelser för ett lyckat slutresultat och fönsterrenovering är inget undantag. Den fastighetsägare som systematiskt inventerat sitt underhållsbehov har stora fördelar härvidlag.

Fönsterrenoveringar vi har gjort

Kreativ Byggkonsult har sedan tiotalet år utfört fönsterrenovering i Stockholm åt såväl kommunala som privata fastighetsägare. Nyckeln till vår framgång ligger i en väl genomarbetad metodik som tar hänsyn till tekniska förutsättningar, stadbyggnadsmässiga begränsningar, ekonomiska kalkyler och de boendes välbefinnande. Så gärna våra referenser.

Hur går en fönsterrenovering till?

Ett fönsterrenoveringsprojekt börjar med en noggrann inventering av fastigheten för att få fram underlag om fönsterrenoveringen skall kombineras med t ex andra fasadåtgärder. Baserat på ekonomiska kalkyler jämförs lönsamheten att byta till moderna isolerglas, komplettera med insticksbåge eller att bara måla om fönsterna. Det är vår erfarenhet att det nästan alltid är lönsamt att byta och därmed förbättra husets energiprestanda. Innan projekteringen startar tas kontakt med byggnadsnämnden för kontroll av vilka villkor som är förknippade med fönsterbytet. Vi undersöker givetvis också möjliga bidrag för bullerdämpande åtgärder.

I god tid informeras också de boende om kommande arbeten. Vid behov förstärks projektteamet med en boendesamordnare som fungerar som kontaktperson mellan entreprenör, projektledning, fastighetsägare och de boende.

Projekteringen börjar med måttagning på plats som ligger till grund för tillverkningsritningar. När de nya fönsterna levereras tar det normalt ett par arbetsdagar att sätta fönsterna på plats och fixa alla detaljer runt omkring – såsom fönsterbänkar, lister och fönsterbleck. Självklart tar vi också hand om och fraktar vi även bort gamla fönster och fönsterdörrar. Alla våra projekt avslutas med en oberoende besiktning och åtgärdande av eventuella besiktningsanmärkningar.

FönsterrenoveringVanliga frågor och svar

Som ett riktvärde för fönsterbyte kan man använda att nya fönster minskar fönsternas energiförlust med mer än 100%.
Det finns inget entydigt svar. Vissa fasader är från början ritade för passa för aluminiumfönster och andra för träfönster. Väljer man träfönster får man räkna med att underhållsmåla dem vart 7-10 år. Å andra sidan har träfönster bättre energiegenskaper.
Bara om man byter material eller ändrar fönstrets utseende.
Moderna energisparfönster ger visserligen lite mindre ljusinsläpp, men om man inte väljer extrema energisparfönster så är minskningen knappt märkbar.
Om man ändå måste göra underhållsarbete så brukar man normalt kunna räkna hem ett fönsterbyte istället.

Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Krister Sävström
Projektchef
krister.savstrom@kreativbyggkonsult.se
070–918 78 20
Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.