Många väljer att göra sin fasadrenovering på våren

Lästid: ca 2 minuter

Traditionellt brukar de flesta fastighetsägare i samband med vårdagjämningen sätta igång arbetet med att köpa fasadrenoveringar. Att just flertalet projekt handlas upp samtidigt gör att prisbilden skjuter i höjden. Under perioden maj till oktober vill man att projekten skall slutföras, vilket medför att all tillgänglig kvalificerad arbetskraft är upptagen och att topparna fylls ut med mindre kvalificerad arbetskraft. När man kommer in i november permitteras den större massan av dessa yrkesarbetare och endast de mest kvalificerade hantverkarna blir kvar. Dessa återstående hantverkare har man ett stort behov av att sysselsätta för att inte förlora allt för mycket pengar under vinterhalvåret, vilket medför att priset kan bli väldigt förmånligt.

Att driva ett fasadrenoveringsprojekt under vintern har både för och nackdelar

Nackdelen med ett vinterprojekt är att det är svårt att förutsäga hur klimatet kommer att vara under perioden. Ligger snitt-temperaturen för lågt så kommer det att medföra att det kommer kosta stora pengar i uppvärmningskostnader alternativt att genomförandetiden blir väldigt lång.
Fördelarna är många. Bland annat att de hantverkare som står till buds är oftast de bästa som går att få tag på, och det går att ställa höga krav på utförandet. Priserna ligger vanligtvis väsentligt lägre än på våren. Entreprenörerna ställer vanligtvis upp på incitament avseende uppvärmningskostnaderna.
Ett fasadprojekt som drivs under vintern tar oftast lite längre tid då fönster och fasader är täckta, men det brukar sammantaget vara en mindre störning än att ha fönster täckta, fasaden intäkt och balkongen otillgänglig under perioden vår till och med senhöst. För den genomsnittliga stockholmsvintern brukar uppvärmningskostnaden kompenseras av den lägre entreprenadkostnaden. Kan man dessutom medge att tidplanen sträcks vid långvarig kyla så stoppar man arbetet under de dagar det är för kallt, och därmed håller kostnaderna nere. Många av arbetsmomenten kräver dessutom inte uppvärmning.
Alltså, att göra sin fasadrenovering under senvintern kan i många fall vara riktigt lyckat, både ekonomiskt men också för att göra processen för bygg- och boende så smidig som möjligt. För vem vill inte ha sin fasad ordnad lagom till våren?

Även fasadrenoveringar kräver ofta en hantering av boende

Under många fasadrenoveringar planeras även åtgärder av fönster eller balkonger. Ofta väljer fastighetsägaren att byta ut nuvarande 2 glas-fönster mot nya energieffektiva fönster men även alternativ som ommålning av fönster också beroende på skick. För att kunna utföra anpassningar och renovering av fönster och balkonger krävs samordning med de boende för att kunna ta sig in och ut i lägenheter. En boendesamordnare är den person som är kontaktperson mellan projektledare, boende och fastighetsägare.

Såhär kommer du igång med din fasadrenovering

Vill du komma igång med din fasadrenovering så fort som möjligt? Här nedan följer några enkla tips för att du ska kunna rivstarta din fasadrenovering:

 • Kontakta oss för att beställa en inventering och ett åtgärdsförslag inkl. budget till ett fast pris
 • Efter att beställaren fattat beslut upprättas ett projektanpassat förfrågningsunderlag.
 • Efter anbudsinfordran redovisas det för beställaren mest förmånliga anbudet.
 • När beställaren fattat beslut om anbudsvinnare upprättar vi kontrakt mellan beställare och entreprenör.


Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

  Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

  Tidigare uppdrag

  Lokalanpassning – Farsta

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
  Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

  Lokalanpassning – Norrmalm

  Tjänst: Projektledning
  Åtgärd: Lokalanpassning
  Inriktning: Kommersiella fastigheter

  Ombyggnad – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Ombyggnad
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Stambyte – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Stambyte
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Fönsterrenovering – Gubbängen

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Fönsterrenovering
  Inriktning: Flerbostadshus