Kontrollansvar

Lästid: ca < 1 minuter

För åtgärder som är bygglovs- eller anmälningspliktiga skall byggherren, dvs den som beställer byggnadsarbetet, se till att den kontrolleras enligt en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden. För kontrollen skall det finnas en certifierad kontrollansvarig. Den kontrollansvarige får inte vara anställd av den som utför arbetet, dvs entreprenören.

Vad gör en kontrollansvarig?

En Kontrollansvarig är med dig som byggherre under hela byggnadsprocessen och ska i första hand kontrollera att alla aktuella myndighetskrav uppfylls.
Dessa är huvudpunkterna för en Kontrollansvarigs ansvarsområden:

  • Upprättar kontrollsystem och förslag till kontrollplan
  • Ser till att entreprenören följer kontrollplanen och att nödvändiga kontroller utförs
  • Gör platsbesök vid kritiska moment
  • Granskar entreprenörens egenkontroller
  • Närvarar vid samråd, besiktningar och andra kontroller
  • Ger utlåtande för underlag till byggnadsnämndens slutbesked

Sammanfattat innebär det att man tillsammans med byggherren tar fram ett förslag till kontrollplan, ser till att den följs och att nödvändiga kontroller utförs. En Kontrollansvarig ska också dokumentera sina byggplatsbesök och ge ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked som behövs för att få ta byggnaden i bruk.

Kreativ Byggkonsult hjälper dig med kontrollansvarig

Kreativ Byggkonsult satsar på sina kontrollansvariga då vi anser att en kontrollansvarigs roll är så pass betydande i ett projekt att vi vill hålla en hög kvalitet i varje led. Vi har ett flertal certifierade kontrollansvariga med erfarenhet från såväl större som mindre projekt.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.