Kvalitét & miljö

Lästid: ca < 1 minuter

Kvalitet

Att genomföra projekt med god kvalitet är givetvis kärnpunkten i vårt uppdrag. För att uppnå målen behövs tydliga mål och riktlinjer för hur det ska uppnås. Vi har sedan starten av företaget utvecklat, tillsammans med expertis, ett ledningssystem som är anpassat för branschen och vårt företag. Vi har ett kvalitets, miljö och arbetsmiljöledningssystem anpassat för vår verksamhet. Systemet ansluter till ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Som företrädare för fastighetsägare har vi i många fall yttersta ansvaret att föreslå och genomföra lösningar som är anpassade ur ett miljöperspektiv. Eftersom vi är ekonomiska företrädare åt våra uppdragsgivare har vi det yttersta ansvaret för ekonomin i varje projekt vi genomför. Ta del av vårt dokument som styr hur vi ska planera och genomföra projekt med hänsyn till miljön.

Sedan september 2010 inversterar vi ytterligare för att kvalitetssäkra vårt arbetssätt och effektivisera våra processer samt arbetsflöden. Det gör vi genom att utveckla ett nytt affärsstödssystem. Det hjälper oss att hantera information inom företaget så väl som med våra kunder, hantera dokument och arbetsprocesser från början till slut. Ur systemet kan vi lätt generera rapporter som hjälper alla att fatta bättre beslut. Vidare har vi utökat funktionerna i vårt ekonomisystem till att även innefatta fakturahanteringen i de projekt vi genomför.

Miljö

Fastigheter står för 40 procent av den totala energiförbrukningen, mer än industrin och transporter. Genom att välja moderna byggnadsmaterial och effektiva installationer är det möjligt att reducera behovet uppvärmning och kyla. Givetvis ska projekt genomföras med material och produkter som har låg negativ miljöpåverkan.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.