Åtgärder

Vi arbetar med flera uppdrag som kräver olika åtgärder.

Lästid: ca 3 minuter

Stambyte
Ett stambyte är emellertid mycket mer än bara en teknisk åtgärd. Det är en komplex och riskfylld process med tekniska, ekonomiska, sociala och juridiska dimensioner. En genomtänkt strategi för framtida stambyten bidrar dock till att avsevärt minska risker, kostnader och störningar för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Solenergianläggning
En solenergianläggning producerar el och består av solpaneler och växelriktare. Solpanelerna omvandlar solljus till likström och växelriktarna omvandlar likström till växelström som kopplas in i en byggnads elanläggning. Elenergin som produceras används antingen till egen användning eller skickas ut till elnätet.
Den el som produceras är billig och hållbar. Utrustningen kräver mycket lite underhåll och har en teknisk livslängd på 30 år.
Det är viktigt att noga planera sin anläggning för att få bästa pris och minimera problem vid installation. Något som ofta glöms är att tidigt kontrollera yttertakets hållfasthet så det håller för den ökade tyngden.

Innergårdsrenovering
Innegårdar kan dock vara uppbyggda på olika sätt. Huvudsakligen skiljer man på överdäckade innergårdar där det finns utrymmen under och fyllda innergårdar. Vid underhållsarbeten är utmaningarna av olika karaktärer beroende på ifall gården är fylld eller överdäckad.

Fasadrenovering
Alla fastigheter kommer att behöva en fasadrenovering under husets livslängd. Väder och vind kräver sin tribut och förr eller senare måste fastighetsägaren ta ställning till när och hur fasaderna skall renoveras.

Balkongrenovering
Att renovera balkonger kräver ofta större kompetens än vid nybyggnad. De material och metoder man använder måste anpassas till den befintliga konstruktionen. Felaktiga eller kosmetiska lagningar kan äventyra säkerheten.

Fönsterrenovering
I takt med stigande energipriser och mer fokus på bullerfrågor har underhåll av fönster blivit allt mer aktuellt. Fönsterrenovering eller fönsterbyten är normalt den underhållsåtgärdåtgärd som har störst positiv effekt ur energisparningssynpunkt.

Takrenovering
Alla fastigheter kommer att behöva en takrenovering under husets livslängd. Väder och vind kräver sin tribut och förr eller senare måste fastighetsägaren ta ställning till när och hur taket skall renoveras. Olika takmaterial har olika livslängd, men också olika problem. Räcker det med att lappa och laga, eller är det dags att göra om från grunden?

Nyproduktion
Ett nyproduktionsprojekt startar oftast med ett planskede där vår projektledare tillsammans med en arkitekt i samverkan med byggnadsnämnden tar fram planförslag. När detaljplan vunnit laga kraft kan själva projekteringen påbörjas.

Ombyggnad
Ett ombyggnadsprojekt startar oftast med en utredning om det behövs en ny detaljplan för ombyggnaden och om så är fallet tar vår projektledare tillsammans med en arkitekt i samverkan med byggnadsnämnden tar fram planförslag.

Lokalanpassning
Lokalanpassningar initieras oftast för att en hyresgäst flyttar eller fastighetsägarens önskemål om förädling av lokalen och därmed högre hyresintäkter. Ofta finns det krav på att arbetet utförs under stor tidspress – tomma lokaler kostar pengar.

Passagesystem
När fastighetsägare med nyckelhanteringsproblem suckar över höga kostnader, när lägenhetsinnehavaren är trött på att det alltid är stökigt i tvättstugan eller när hyresgästerna inte känner sig trygga i sin egen fastighet kan lösningen vara elektroniska lås och passagesystem.

Installation
En byggnad i Sverige skall normalt stå kvar i mer än hundra år, medan byggnadens installationer har betydligt kortare livslängd. Som fastighetsägare måste man då ta ställning till när det är dags att renovera eller byta ut installationerna.

Energiprojekt
Energiprojekt initieras av många olika skäl. Det kan vara ekonomiska orsaker, dvs att man inom åtgärdens livslängd kan räkna hem investeringen, det kan var resultatet av miljömedvetenhet, dvs att vi måste spara på ändliga resurser, eller helt enkelt att energirelaterad utrustning är uttjänt och behöver bytas ut.

Laddboxar
Laddbox för att ladda en elbil eller en laddhybridbil. Det är betydligt säkrare och snabbare att ladda genom en laddbox istället för genom ett vanligt eluttag.
Laddboxar finns med ett stort urval av effekter och med många olika tekniska lösningar. Vanligast är effekt mellan 11-22 kW. Till laddboxar hör en mängd tekniska lösningar som lastbalansering, molntjänster för laddstatus, tidsstyrning och övervakning, RFID, debitering av energi mm.
En installation av elbilsladdare är det möjligt att få bidrag för.

IMD-el
IMD betyder Individuell Mätning och Debitering. I detta avsnitt behandlas IMD-el eller Gemensam El som det också kallas. IMD-el innebär att istället för att varje lägenhet i en byggnad eller förening har sitt eget abonnemang så finns ett för hela byggnaden gemensamt elavtal och boende betalar bara för sin elförbrukning. De boendes elkostnader minskar ordentligt eftersom de fasta avgifterna blir mindre med ett gemensamt elavtal.
Installation av IMD-el är ett tekniskt avancerat arbete men den är förhållandevis billig och snabb att utföra. Detta brukar räknas som ett av de absolut bästa investeringarna en BRF kan göra då återbetalningstiden normalt är mycket kort.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.