Åtgärder

Vi arbetar med flera uppdrag som kräver olika åtgärder.

Lästid: ca 2 minuter

Stambyte

Ett stambyte är emellertid mycket mer än bara en teknisk åtgärd. Det är en komplex och riskfylld process med tekniska, ekonomiska, sociala och juridiska dimensioner. En genomtänkt strategi för framtida stambyten bidrar dock till att avsevärt minska risker, kostnader och störningar för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare.

Fasadrenovering

Alla fastigheter kommer att behöva en fasadrenovering under husets livslängd. Väder och vind kräver sin tribut och förr eller senare måste fastighetsägaren ta ställning till när och hur fasaderna skall renoveras.

Balkongrenovering

Att renovera balkonger kräver ofta större kompetens än vid nybyggnad. De material och metoder man använder måste anpassas till den befintliga konstruktionen. Felaktiga eller kosmetiska lagningar kan äventyra säkerheten.

Fönsterrenovering

I takt med stigande energipriser och mer fokus på bullerfrågor har underhåll av fönster blivit allt mer aktuellt. Fönsterrenovering eller fönsterbyten är normalt den underhållsåtgärdåtgärd som har störst positiv effekt ur energisparningssynpunkt.

Takrenovering

Alla fastigheter kommer att behöva en takrenovering under husets livslängd. Väder och vind kräver sin tribut och förr eller senare måste fastighetsägaren ta ställning till när och hur taket skall renoveras. Olika takmaterial har olika livslängd, men också olika problem. Räcker det med att lappa och laga, eller är det dags att göra om från grunden?

Nyproduktion

Ett nyproduktionsprojekt startar oftast med ett planskede där vår projektledare tillsammans med en arkitekt i samverkan med byggnadsnämnden tar fram planförslag. När detaljplan vunnit laga kraft kan själva projekteringen påbörjas.

Ombyggnad

Ett ombyggnadsprojekt startar oftast med en utredning om det behövs en ny detaljplan för ombyggnaden och om så är fallet tar vår projektledare tillsammans med en arkitekt i samverkan med byggnadsnämnden tar fram planförslag.

Lokalanpassning

Lokalanpassningar initieras oftast för att en hyresgäst flyttar eller fastighetsägarens önskemål om förädling av lokalen och därmed högre hyresintäkter. Ofta finns det krav på att arbetet utförs under stor tidspress – tomma lokaler kostar pengar.

Passagesystem

När fastighetsägare med nyckelhanteringsproblem suckar över höga kostnader, när lägenhetsinnehavaren är trött på att det alltid är stökigt i tvättstugan eller när hyresgästerna inte känner sig trygga i sin egen fastighet kan lösningen vara elektroniska lås och passagesystem.

Installation

En byggnad i Sverige skall normalt stå kvar i mer än hundra år, medan byggnadens installationer har betydligt kortare livslängd. Som fastighetsägare måste man då ta ställning till när det är dags att renovera eller byta ut installationerna.

Energiprojekt

Energiprojekt initieras av många olika skäl. Det kan vara ekonomiska orsaker, dvs att man inom åtgärdens livslängd kan räkna hem investeringen, det kan var resultatet av miljömedvetenhet, dvs att vi måste spara på ändliga resurser, eller helt enkelt att energirelaterad utrustning är uttjänt och behöver bytas ut.

Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.