Tjänster

Lästid: ca 2 minuter

Olika projekt kräver olika mycket ledning och bemanning. I större projekt kan roller som projekteringsledning, projektledning, produktionssamordning, byggledning och kvalitetsansvarig vara olika roller bemannade av olika personer. I mindre projekt innehar färre personer eller ibland en person alla dessa funktioner. Vilket upplägg just ditt projekt ska ha bestämmer vi gemensamt utifrån ditt projekts förutsättningar med hänsyn till dina krav och önskemål.

Projektledning

Projektledning handlar lika mycket om att få projektet i mål som att företräda våra uppdragsgivares ekonomi. Vi övertar det ekonomiska ansvaret och rapporterar med jämna intervall hur projektet fortlöper. Det är en del av det vi kallar för besvärsfrihet.

Projekteringsledning

Vi leder och samordnar projekteringsarbetet med arkitekt, tekniska konsulter och sakkunniga. I ett tidigt skede involverar vi entreprenörer och leverantörer som har specialistkunskap att bidra med, deras kunskap kan starkt bidra till ett lyckat projekt.

Produktionssamordning

När vi leder en delad entreprenad hanterar vi frågor som etablering* och arbetsmiljö. Vi upprättar och följer upp tidplaner. Vi samordnar alla entreprenörer för en smärtfri produktion.

Byggledning

Projekt av omfattande eller komplicerad karaktär bemannar vi med egen byggledning. Problem som uppstår under projektets framfart hanteras direkt på plats så att produktionen enkelt och smidigt kan fortsätta utan dröjsmål.

Boendesamordning

Att ha en boendesamordnare innebär att ha någon som sätter de boende i första hand och att ha någon som ser till deras väl och ve. En boendesamordnare är ett perfekt komplement till projektledaren i projekt som påverkar de boende mycket.

Construction Management

Som ett komplement till traditionell projekt- och byggledning erbjuder vi oss att genomföra projekt enligt CM-metoden. Vi tillhandahåller platsledning, planering samt inköp och handlar upp entreprenader i ett flertal delentreprenader. CM-metoden främjar maximal konkurrens.

Kontrollansvarig

Merparten av våra uppdrag kräver en certifierad kontrollansvarig enligt PBL (plan- och bygglagen). Motsvarigheten hette i den gamla Plan och bygglagen kvalitetsansvarig. Den nya plan och bygglagen ger något mer befogenheter åt den som är kontrollansvarig. Därav har man valt att även byta namn från kvalitetsansvarig till kontrollansvarig.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.