Ombyggnad – KV Jägaren

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 50,7 Mkr

Plats:
Tegnérgatan 14

Tjänst:
Byggledning, Construction Management, förstudie, hyresgästsamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Ombyggnad

Inriktning:
Flerbostadshus, kommersiella fastigheter

Beskrivning:
Kvarteret Jägaren korsar bland annat Tegnérgatan och Luntmakargatan.
Fastigheterna är byggda 1883 och är grönklassificerade fastigheter.
Klassificering innebär att fastigheterna är särkilt intressanta vid historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Vid inventering fanns endast kallvatten och avlopp i fastigheten, respektive lägenhet hade egen varmvattenberedare. Fastigheten var i mycket dålig kondition och hade många konstruktiva skador på grund av att man rivit bärande väggar. En omfattande renovering var mycket nära förestående

Projektbeskrivning:
Projektet avsåg en totalombyggnad av en nedgången kulturfastighet. En modernisering av fastigheten där kulturhistoriska värden bevarats och till viss del återställts.

Fasad:
Fasaden var delvis fövanskade efter renoveringen på 80-talet och hade försetts med en grå plastfärg. Utsmyckninsdetaljer hade med åren avlägsnats och försätts med en slät fasad. Originalkulören togs fram av färgsättningsarkitekt och ursprungsdetaljer från 1883 togs fram för att ge fastigheten dess rätta utseende.

Tak & gård:
Fastigheten försågs med nytt yttertak med kompletterande takvärmeanläggning och gården med dess bjälklag renoverades. Som kuriosa kan nämnas att av dagvattenmagasinering tillfördes kopplad till en klassisk handpump för blomsterbevattning på innegården.

Konstruktion:
En öppning av bjälklaget på samtliga våningar med tillhörande förstärkningar var tvungna attt göras eftersom halva sidan av hela trapphuset hade sjunkit med 16 centimeter på grund av rivning av bärande väggar på 1960-talet. Nytt golvbjälklag har gjutits i entréplanet och trapphusen har återställts till orginalskick.
På grund av kraftiga ljudproblem mellan lägenheterna var ljuddämpande åtgärder nödvändiga och som följd av det brandförstärktes bjälklaget mellan lägenheterna. Även vindsbjälklaget behövde förstärkas eftersom fastigheten visade tecken på instabilitet.

Installationer:
Genom hela fastigheten, från källare till vindsplanet installerades en ny hiss, hisskorgen försågs med tidstypisk 1800-tals inredning och i samband med installationen ändrades lägenhetslayouterna.
I fastigheten installerades vattenburet värmesystem, varmvattencirkulation, ny el och teleservis, mekanisk ventilation. En ny undercentral för fastigheterna Jägaren 17 och 30 installerades. Källaren bestod ursprungligen av jordstampade golv. Den nya källaren fick gjutet golv med brunnar och pumpgropar och samtidigt installerades nya källarföråd, ståldörran med elektoniskt passagesystem. Sju befintliga butiker fick nya invändiga ytskikt och mekanisk ventilation.

Lägenheter:
I fastigheten tillskapades tre nya vindslägenheter. Övriga lägenheter totalrenoverades med nya kök och badrumsinredning. Badrummen gjordes dessutom större för att motsvara dagens önskemål om rymliga våtutrymmen och krav på tätskikt.
Tidigare brandförstärkta lägenhetsdörrar avlägsnades och nya dörrar med inbrotts och brandförstärkning enligt dagens krav installerades. Dörrarna utformades för att motsvara 1883 års utformning. Befintliga kakelugnar återställdes till originalskick och gjordes härmed eldningsbara.

Ombyggnad - KV Jägaren

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Ombyggnad – Bagarmossen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter