Energiprojekt

Lästid: ca < 1 minuter

Energiprojekt

Energiprojekt initieras av många olika skäl. Det kan vara ekonomiska orsaker, dvs att man inom åtgärdens livslängd kan räkna hem investeringen, det kan var resultatet av miljömedvetenhet, dvs att vi måste spara på ändliga resurser, eller helt enkelt att energirelaterad utrustning är uttjänt och behöver bytas ut.

Energisparande

Energisparprojekt i fastigheter berör normalt antingen installationer eller byggnadsskalet eller en kombination av båda. En bra utgångspunkt för att bedöma vilka åtgärder som kan vara aktuella är de energideklarationer som görs för alla fastigheter.

Ett energisparprojekt inleds med besök på platsen, studium av ritningar och samtal med driftpersonal, för att skaffa kännedom om driftförutsättningar och energikonsumtion. Därefter görs livscykelberäkningar av olika åtgärders lönsamhet. Kreativ Byggkonsult hjälper givetvis också till med att genomföra åtgärderna i praktiken.
Energiåtgärder som initieras av miljöskäl genomförs på i stort sett samma sätt, med undantag för att åtgärderna inte nödvändigtvis behöver vara ”lönsamma” enligt traditionellt sätt att räkna. En ytterligare parameter att beakta är att åtgärder som baseras på byte av energislag i högre grad skall beakta kravet på förnyelsebarhet.
Vid genomförandet av energiprojekt ingår det också i vårt åtagande att undersöka möjligheterna till olika energibidrag.

Exempel på energisparåtgärder är installation av frånluftsvärmeåtervinning eller värmepumpar, injustering av värme och ventilation, tilläggsisolering av fasader och vindar, fönsterbyte, datorstyrning av installationer, installation av solvärme eller solceller m m.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.