Lokalanpassning – Farsta

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 13,5 Mkr

Plats:
Ekebergabacken

Tjänst:
Byggledning, förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Installation, lokalanpassning, ombyggnad, passagesystem

Inriktning:
Flerbostadshus, vård och omsorg

Våra roller i projektet:

 • Inventering
 • Projektering
 • Upphandling
 • Projektledning

Projektets förutsättningar:

 • Studentrummen skulle vara utrustade med egna dusch och WC.
 • 1 gemensamt kök per boendedel med utrustning.
 • 1 gemensam tvättstuga
 • Kostnad skulle kunna hämtas igen under en begränsad hyresperiod.
 • Aptussystem installerades i allmänna ytor
 • Nyinstallation av TV, bredband, trådlöst och koppar.
 • Postboxar i entrén på bottenvåningen

Utmaningar:

 • Kort tid för inventering, projektering och upphandling
 • Kort byggtid, omfattande projekt
 • Program för ombyggnaden inte klart
 • Begränsad budget
 • Krav från olika håll – förvaltning, hyresgäst, beställare, myndigheter
 • Nya PBL (start-/slutbesked), oprövat vid snabba projekt
 • Mycket begränsad tid mellan färdigställande och inflyttning, 2 veckor
 • Svagt intresse för anbudsinlämning, 2 st

Resultat:

 • Färdigställt till skolstart enligt tidsplan
 • Budget (13,5 Mkr) hölls

Lokalanpassning - Farsta

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus