Lokalanpassning – Norrmalm

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AxFast City AB

Budget:
Ca 11,6 Mkr

Plats:
Kungsgatan 52, Norrmalm

Tjänst:
Projektledning

Åtgärd:
Lokalanpassning

Inriktning:
Kommersiella fastigheter

Kvarteret Vinkelhaken:
AxFast AB äger och utvecklar kommersiella fastigheter i Stockholm och fastigheter för handel och logistik i Sverige. Beståndet rymmer 31 fastigheter på drygt 10 orter med en total uthyrningsbar yta om ca 330 000 m² samt pågående projekt om ca 20 000 m².

Byggnadsåret påbörjades 1913 och avslutades 1915. Byggnaden är ritad av Erik Josephson. Byggherre var Fastighets AB Filia under ledning av byggmästare G Hesselman. Arbetet uppfördes på uppdrag av Handelsbanken. Byggnaden anses i ”Stockholms Byggnader” för det tidiga 1900-talet vara modernistiskt slag med burspråksindelade fasader och stora fönsterytor. Mellan 1997 och 2000 har stora insatser genomförts avseende fastighetens installationer. System för ventilation, värme och kyla har moderniserats och datoriserats, vilket medfört att fjärrövervakning nu är möjligt

Uppdraget:
Kreativ Byggkonsults uppdrag var att leda projektet för lokalanpassning inom fastigheten. Uppdraget bestod i ändrad rumsanvändning, komplettering av belysning och kyla. En befintlig hiss kortades två våningsplan för att upprätthålla bättre kontorsutrymmen. Uppdraget skedde samtidigt som hyresgästers ordinarie verksamhet pågick vilket krävde stort hänsynstagande och avancerad planering.

Lokalanpassning - Norrmalm

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Ny förskola – Farsta

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering, Lokalanpassning, Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – Högdalen

Tjänst: Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning, Ombyggnad
Inriktning: Kommersiella fastigheter