Miljösamordning

Miljösamordning

Som miljösamordnare arbetar vi med att sprida kunskaper och verka för lösningar för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande
Dela med andra

Med vår breda erfarenhet har vi en fantastisk möjlighet att ta ett samlat grepp på miljöfrågorna i våra uppdrag. Att ge det enskilda projektet en hållbar miljöprofil och följa upp denna under hela projektets gång.

Vi tar fram en ramhandling, ett miljöprogram, som styr projektet. Miljöarbetet stäms av genom att konkretisera miljökraven i uppföljningsbara delmål via en miljöplan. Vi är med under hela projektets gång via möten, granskningar av handlingar och kontroller på plats till slutavstämning.

Våra referensprojekt för Miljösamordning
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss