Hyresgästsamordning

Hyresgästsamordning

I vår värld består ett byggprojekt av två delar. Den ena delen är de hårda värdena i själva bygget. Den andra delen består av de mjuka värdena för hyresgästerna. För ett lyckat projekt måste båda delarna bli bra.
Dela med andra

På Kreativ Byggkonsult har vi insett värdet av att ha en samordnare som alltid finns tillgänglig och fungerar som frontfigur för byggprojektet. Till skillnad från byggledare och byggprojektledare finns samordnaren alltid tillgänglig via telefon och email och underlättar därmed avsevärt för de som behöver komma i kontakt med en representant för projektet.

Att ha en samordnare innebär att ha någon som sätter hyresgästen i första hand och att ha någon som ser till deras väl och ve. En samordnare är ett utmärkt komplement till projektledaren, i projekt som påverkar hyresgästen mycket. Exempel på sådana projekt är stambyten i bostadsfastigheter eller ombyggnader i kommersiella fastigheter där hyresgästens affärsverksamhet ska fortgå parallellt med byggprojektet.

I hyresgästsamordnarens åtagande ingår ofta

  • Information till och kommunikation med hyresgäster
  • Kontaktperson för hyresgäster och övriga som kan beröras av projektet
  • Handläggning av hyresrättsliga åtgärder såsom t ex hyresgästgodkännanden och hyresnämndsärenden
  • Möten med hyresgäster och hyresgästföreningar

Hyresgästsamordnaren har en mycket god insikt i projektet för att kunna svara korrekt på frågor och ge erforderlig information.

Våra referensprojekt för Hyresgästsamordning
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss