Trygghetspaket – Farsta

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:

Plats:
Molkomsbacken

Tjänst:
Byggledning, förstudie, hyresgästsamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Installation, lokalanpassning, ombyggnad, passagesystem, trygghetspaket

Inriktning:
Flerbostadshus

Trygghet i källaren:
Att bo i ett flerfamiljshus och behöva gå ner i källaren är för många förknippat med obehag. En del låter helt enkelt bli för att det känns otryggt. Ibland hör det ihop med att det är mörkt och många prång, ibland för att det faktiskt uppehåller sig människor där, som inte hör dit eller på grund av upprepade inbrott och skadegörelse. Inte sällan är det en kombination av alla de ovan nämnda.

Trygghet i fler steg har lett till mycket nöjda kunder:
För att komma bort från problematiken ovan har vi arbetat med flera lösningar som tillsammans ger ett mycket lyckat resultat. Något som även visat sig i de boendeundersökningar som gjorts. Där har trygghetskänslan gått från” mycket missnöjd” till “mycket nöjd” där de aktuella källaråtgärderna genomförts. Viktigt att tillägga är att källarna fortsatt att vara snygga och prydliga trots att flera år hunnit passera!

  • Bygg bort prång, skapa siktstråk
  • Sätt in gallerväggar och dörrar av stål i förråden med låsbyglar och säkerhetsklassade hänglås
  • Skapa sektioner i källaren om med 4-12 förråd i varje sektion
  • Elektroniskt låssystem till gemensamma dörrar
  • Säkerhetsklassade dörrar mellan sektionerna med fönster för sikt
  • Ordentlig belysning med rörelsestyrning
  • Fräscha upp väggar och golv med ljusa färger

Förbättrade gallerväggar och dörrar:
Många förråd består i dag av träramar med hönsnät. Att byta ut detta innebär för dig som boende att du får ett nytt, förråd med en konstruktion som är mycket säkrare än dessa med trädörrar och nät. Risken för inbrott och stölder kommer att minska avsevärt.

Bättre utnyttjade ytor:
Att byta ut förrådens väggar, innebär också en möjlighet att planera om förråden lite. Ett bra tillfälle för att ta bort så många prång och döda ytor som möjligt och skapa goda siktstråk. Ibland ges möjlighet att i källarplanet tillskapa en eller två nya lägenheter. Hos några kunder har vi ändrat placering av tvättstugan för att få till en bättre planering och tillgänglighet.

Säkerhetsdörrar mellan sektionerna:
Att byta ut förrådens väggar, innebär också en möjlighet att planera om förråden lite. Ett bra tillfälle för att ta bort så många prång och döda ytor som möjligt och skapa goda siktstråk. Ibland ges möjlighet att i källarplanet tillskapa en eller två nya lägenheter. Hos några kunder har vi ändrat placering av tvättstugan för att få till en bättre planering och tillgänglighet.

Säkrare passager med hjälp av elektroniska lås:
Samtidigt som befintliga dörrar till källarutrymmen byts ut mot brytförstärkta ståldörrar för att ytterligare minska risken för att obehöriga tar sig in, rekommenderar vi att en elektronisk låsanordning typ aptus installeras i fastigheten. Det innebär att traditionella nycklar till gemensamma dörrar byts ut mot elektroniska brickor. Brickorna kan programmeras att fungera till just de dörrar där du behöver behörighet. Porten, en viss sektion bland källarförråden, cykelrummet och kanske har du småbarn och barnvagn. Då ska du givetvis ha tillgång även till barnvagnsrummet.

”Intelligenta” nycklar:
Dessa intelligenta nycklar används på gemensamma dörrar (inte på lägenhetsdörrar). Om du förlorar brickan kontaktar du ”nyckelansvarig” som spärrar brickan vilken därmed blir oanvändbar. Inga dyra låsbyten behövs och inga nycklar är på drift hos obehöriga personer. Därefter kan du kvittera ut en ny.

Trygghetspaket - Farsta

 

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus