Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
Locum AB

Budget:
Ca 130 Mkr

Plats:
Mörbygårdsvägen, Danderyd

Tjänst:
Byggledning, hyresgästsamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Installation, lokalanpassning, ombyggnad, stambyte

Inriktning:
Vård och omsorg

Bakgrund:
Befintligt rörpostsystem inom Danderyds sjukhus hade nått sin tekniska livslängd och behövde därför bytas ut.

Den nya rörpostanläggningen innebar rivning av befintlig anläggning samt nyinstallation av 5 km rör, 4 knutpunkter och 100 stationer.

Det nya rörpostsystemet är anpassat för att kunna transportera prover, blod/plasma, läkemedel mm på ett snabbt, säkert och spårbart sätt.

I samband med installationen utfördes även lokalanpassningar av vårdlokalerna

Utmaningar:

  • Avstängda ytor vid t.ex. håltagningar och rördragningar.
  • Vatten och avlopp som stängs av när respektive stam byggs om med nya rör.
  • Störande ljud från bilning, sågning och borrning.
  • Hantverkare rör sig i lokalerna. (Givetvis med ID-bricka).
  • Damm, smuts m.m.
  • In- och uttransport av material.

Avslut:
Arbetet färdigställdes 2015


Bilder:
Ny rörpostanläggning - Danderyds sjukhus

Ny rörpostanläggning
Produktblad DS rörpost bild 2

Rörledningar samlas i en s k knutpunkt, 4 st. byggdes

För att få plats med nya knutpunktsrör krävdes sprängning

Befintliga stationer hade dålig säkerhet då försändelser kom in helt öppet. Systemet hade även dålig kapacitet

Rörpoststation från 60-talet

Det går så många försändelser till vissa stationer att de behövde speciella funktioner, bland annat automatisk öppning av försändelser och industrirobot.

Ny rörpoststation. För att få tillgång till försändelser krävs inloggning med id-kort

 

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus