Takrenovering – Farsta

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 14 Mkr

Plats:
Forshagagatan

Tjänst:
Byggledning, hyresgästsamordning, kontrollansvar, miljösamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Takrenovering, ombyggnad, energiprojekt

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Kv. Brommö 3 ligger på Forshagagatan i närheten av Farsta Centrum. Fastigheterna ägs av Familjebostäder och består av 5 huskroppar i tre våningar uppförda under slutet av 50-talet. På grund av husens ålder och takform fanns behov av underhållsåtgärder i form av ombyggnad av yttertak. Familjebostäder som satsar på energisparande åtgärder i hela sitt bestånd passar också på att tilläggsisolera taken. Med det nya taket och tilläggsisoleringen minskar inte bara energiförbrukningen vid uppvärmning av husen, utan också risker för skador av regnvatten, snö och is.

För Kreativ Byggkonsult har projektledningen inneburit att med noggrann planering och många kontakter med de boende skapa ett effektivt arbetsflöde och en positiv anda. Den första etappen avslutades i december 2011.

Takrenovering - Farsta

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Ombyggnad – Bagarmossen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter