Trygghetspaket

Lästid: ca 2 minuter

Varför Säkerhetspaket i källare?
Sopor, frekventa inbrott, vandalism och ibland objudna övernattare är vanligt i källarna på många hyreshus. I hyresgästundersökningar visar de boende ofta att de upplever stort missnöje med källaren. I stället för den så välbehövliga avställnings- och förvaringsplatsen är källaren osäker att förvara saker i och de boende känner sig otrygga när de går ner i källaren.
Inte sällan är hyreshusens källare en enda lång länga av förråd. Gemensamma dörrar med lås som av ekonomiska skäl inte byts, trots att nycklar ofta kommer på vift med åren. Förråden har avskiljare av trä eller träram med hönsnät, belysningen är dålig och mörka prång gör källaren oöverskådlig.
Åtgärder för tryggare, fräschare källare för nöjdare hyresgäster

 • Skapa sektioner i källaren med ca 4-12 förråd i varje sektion
 • Välj stålförstärkta säkerhetsdörrar till allmänna utrymme, gärna med fönster för god sikt
 • Sätt in elektroniskt låssystem till gemensamma dörrar med behörighet endast för de som behöver komma in i sektionen.
 • Bygg bort prång, skapa siktstråk
 • Sätt upp förbättrad belysning med närvarostyrning
 • Sätt in gallerväggar och dörrar av stål i förråden med låsbyglar och säkerhetsklassade hänglås
 • Måla väggar och tak i källarutrymmen med ljusa färger

De sju stegen ovan är ett effektivt sätt att skapa trevliga, lättskötta källare. Dela upp källarna i sektioner så att färre boende har tillgång till varje sektion. Sektionernas gemensamma dörrar förses med nya stålförstärkta metalldörrar och förråden med kraftiga stålnätväggar, typ Troax, med låsbyglar och säkerhetsklassade hänglås.
Vi har genomfört en lång rad av dessa ombyggnationer och tillsammans med införandet av elektroniska lås med läsare och brickor, har de minskat antalet oönskade gäster och inbrotten markant. Att vidare bygga bort så många ”prång” som möjligt så att man har fri sikt, satsa på rörelsestyrd belysning samt dörrar med fönster, har gjort att de boende i de projekt vi genomfört, nu är mycket nöjda med sina källare i enkäter de besvarat. Källarna har blivit lättare att behålla snygga och för värden har förvaltningskostnaderna minskat.
Att genomföra projektet i praktiken
Det är många beslut som ska tas och planer att göra innan projektet kommer igång. Många olika hantverksgrupper ska involveras i ombyggnationen. Säkerhet och lagar ska beaktas. Hyresgäster påverkas. På Kreativ Byggkonsult kan vi hjälpa till med projektledare och byggledare som handlar upp och styr arbetet. Våra boendesamordnare tar hand om och hjälper de boende genom processen.
Hyresgäster och boendesamordnare
Det är ofta mycket arbete att samordna denna typ av projekt. Det finns lagliga aspekter på byggnationen men även sett till hyresgästen som hyresvärden behöver ta hänsyn till. Flytten av de boendes saker kräver tid och noggrannhet. Våra boendesamordnare har vana att hanterat hela processen gentemot hyresgästerna i fastigheten.
Först upprättas en enklare broschyr som berättar om syftet med projektet. Därefter påbörjas den administrativa processen med utskick, godkännande av åtgärder m.m. Under hela projekttiden aviserar vi alla boende under de etapper som projektet delas in i. Av erfarenhet vet vi att det inte bara är resultatet som räknas för nöjda hyresgäster utan även vägen dit.
En omdisponering av källaren kan ge nya möjligheter som t ex. nya lägenheter
Ibland gör en omdisponering av källaren att det skapas fria ytor. Det har gjort att vi kunnat bygga en eller flera nya lägenheter, förbättrat nyttan i tvättstugan eller kunnat skapa en ny, trevlig gemensamhetsyta.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

  Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.

  Tidigare uppdrag

  Lokalanpassning – Farsta

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
  Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

  Lokalanpassning – Norrmalm

  Tjänst: Projektledning
  Åtgärd: Lokalanpassning
  Inriktning: Kommersiella fastigheter

  Ombyggnad – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Ombyggnad
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Stambyte – KV Jägaren

  Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Stambyte
  Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

  Fönsterrenovering – Gubbängen

  Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
  Åtgärd: Fönsterrenovering
  Inriktning: Flerbostadshus