Lokalomvandling – Blåsut

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:

Budget:
Ca 7 Mkr

Plats:
Artistvägen 2-6, Blåsut

Tjänst:
Byggledning, förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Fastighetsutveckling, lokalanpassning, ombyggnad

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Fastigheten som är belägen i Blåsut, Johanneshov har outnyttjade källarlokaler i souterrängläge. Projektet planeras omvandla lokalen till 4 lägenheter med en total yta om 161 kvm. Lägenheterna byggs upp från grunden med nya uteplatser och när allt är klart skall lägenheterna säljas som bostadsrätter.

Syftet med projektet är att öka antalet medlemmar i föreningen som är med och delar på de löpande kostnaderna för fastigheten. Försäljningen av bostadsrätterna förväntas också ge ett mycket bra ekonomiskt tillskott till föreningen.

Utmaningar i projektet:
Takhöjd och bärande väggar har varit en utmaning för framtagandet av en bra planlösning. Kreativ Byggkonsult har genom kreativa lösningar tagit fram planlösningar som inte bara är attraktiva och praktiska, utan även genomtänkta ur ett byggnadstekniskt perspektiv.

Resultatet:
Projektet befinner sig för närvarande i projekteringsfasen med bygglovsansökan och upphandling av entreprenör som nästa steg.

Lokalomvandling - Blåsut

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg