Lokalomvandling, Blåsut | Kreativ Byggkonsult
ritning

Lokalomvandling, Blåsut

Beskrivning av projektet

Fastigheten som är belägen i Blåsut, Johanneshov har outnyttjade källarlokaler i souterrängläge. Projektet planeras omvandla lokalen till 4 lägenheter med en total yta om 161 kvm. Lägenheterna byggs upp från grunden med nya uteplatser och när allt är klart skall lägenheterna säljas som bostadsrätter.

Syftet med projektet är att öka antalet medlemmar i föreningen som är med och delar på de löpande kostnaderna för fastigheten. Försäljningen av bostadsrätterna förväntas också ge ett mycket bra ekonomiskt tillskott till föreningen.

Utmaningar i projektet

Takhöjd och bärande väggar har varit en utmaning för framtagandet av en bra planlösning. Kreativ Byggkonsult har genom kreativa lösningar tagit fram planlösningar som inte bara är attraktiva och praktiska, utan även genomtänkta ur ett byggnadstekniskt perspektiv.

Resultat

Projektet befinner sig för närvarande i projekteringsfasen med bygglovsansökan och upphandling av entreprenör som nästa steg.

mer om Lokalomvandling, Blåsut

Hitta till Artistvägen 2-6

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss