Totalrenovering, ombyggnad och stambyte – Vasastan

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AFA Fastigheter

Budget:
Ca 80 Mkr

Plats:
Saltmätargatan

Tjänst:
Byggledning, förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Fasadrenovering, fönsterrenovering, installation, ombyggnad, stambyte, takrenovering, trygghetspaket

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning
Kvarteret Våghalsen 15 består av två stycken sammankopplade huskroppar med 32 lägenheter, 5 kommersiella lokaler och två restauranger. Fastigheten är beläget i Vasastan med entré mot Sveavägen och Saltmätargatan. Området är trevligt och välskött men i tiden för husen ligger ett behov av renovering då den övergripande standarden är från när huset byggdes 1931.

Syftet med projektet är att utföra en ombyggnation med tillhörande stambyte i och med att fastigheten och stammarna idag är i dåligt skick. I samband med stambytet skall lägenhetsförråd och tvättstuga flyttas till källarplan för att ge utrymme för fler lägenheter på vinden. Målet med projektet är att skapa ett tryggare och säkrare boende i och med ny belysning, elektroniska passersystem och nya tvättstugor samt lägenhetsförråd i källarplan/garageplan. I projektet kommer två lokaler göras om till bostäder för att på så sätt skapa en “renare” fastighet med tydlig indelning.

Projektet startade under 2014 med en grundlig inventering under hösten där ett 10-tal konsulter deltog.

Utmaningar i projektet
En stor utmaning i projektet är att göra en tydlig tidplan för att underlätta evakuering för hyresgästerna.

Då fastigheten ligger i innerstaden krävs även en noggrann planering av etablering och kontinuerlig kontakt med myndigheter.

Resultat
Projektet är pågående och är i genomförandefasen

Totalrenovering, ombyggnad och stambyte - Vasastan

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Fönsterrenovering – Gubbängen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus