Tak- och fönsterrenovering – Vasastan

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:

Budget:

Plats:
Hälsingevägen 33

Tjänst:
Byggledning, förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Fasadrenovering, takrenovering, ombyggnad

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Vinds- och lokalombyggnad till två lägenheter samt fasad- och takrenovering

Syftet med projektet:
Föreningen vill förädla sin fastighet och på så sätt finansiera erforderliga underhållsåtgärder.

Utmaningar i projektet:
Att parallellt projektera och söka bygglov för förändringarna utan att beslut fattats om hur de tillkommande lägenheterna skall utformas. Att genomföra förändringarna med beaktande av högt ställda varsamhetskrav

Resultatet:
Projektet är fortfarande under projektering.

Fasad- och takrenovering - Vasastan

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus