Stambyte – Skärholmen

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:

Budget:
Ca 45 Mkr

Plats:
Ekholmsvägen 206, Skärholmen

Tjänst:
Byggledning, construction, management, förstudie, hyresgästsamordning, kontrollansvar, miljösamordning, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Lokalanpassning, stambyte

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Kvarteret Harholmen 9 på Ekholmsvägen 206-230 i Skärholmen är uppförd inom ramen för miljonprogrammet i slutet av 1960-talet. Fastigheten består av fyra skivhus i sex våningar Fastigheten ägs av Brf Skärholmshöjden som förvärvat fastigheten från allmännyttiga Stockholmshem.

Fastigheten har omfattande vattenskador, problem med värmeförsörjningen och är i behov av stambyte och modernisering främst vad gäller kök och badrum.

Projektbeskrivning:
Projektet avser stambyte med badrumsombyggnad och nya kök på tillval. Stambytet kommer att genomföras som en delad entreprenad.

Installationer:
I fastigheten byttes värmestammar till badrum, varmvattencirkulation, VA-ledningar och avlopp. Samtidigt planeras utbyte av elförsörjningen till jordade ledningar och modern bestyckning. Utöver lägenheterna berörs två lägenhetsdaghem och två tvättstugor av stambytet.

Lägenheter:
Samtliga badrum och WC totalrenoveras och nya kök erbjuds som tillval. Flertalet badrum kommer därigenom att uppnå full tillgänglighet.

Övrigt:
Parallellt görs en översyn av fastighetens brandskydd med vissa kompletterande arbeten.

Utmaningar:
– Fastigheten innehåller såväl bostadsrätts- som hyreslägenheter med skilda krav på hyresgästhantering och tillval
– Allt arbete måste ske med kvarboende. Det saknas helt evakueringslägenheter.

Stambyte - Skärholmen

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg