Stambyte – Hagsätra

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
Nordemo Fastighetsförvaltning AB

Budget:

Plats:
Olshammargatan 5, Hagsätra

Tjänst:
Förstudie, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Ombyggnad, Stambyte

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Ombyggnad av 111 lägenheter och källarlokaler. Uppdraget avser i huvudsak stambyte i kök, wc och badrum och omdragning av el. Ny armatur, vitvaror och ytskikt i badrum. Tre nya lägenheter planeras i f.d. lokaler. Nya frånluftfläktar med återvinning till värmepump. Tvättstuga renoveras.

Syftet med projektet:
Beställaren, Nordemo Fastighetsförvaltning AB vill med upprustningen värdesäkra fastigheten och förebygga framtida vattenskador.

Utmaningar i projektet:
Ombyggnaden kräver att samtliga hyresgäster godkänner föreslagna åtgärder.

Alla ombyggnader innehåller ett visst mått av osäkerhet på grund av brister i fastighetsdokumentationen.

Resultatet:
Stambytet är avslutat i etapp 1 och pågår i etapp 2.

Stambyte - Hagsätra

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg