Solcellsanläggningar – Rinkeby

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 12,6 Mkr

Plats:
Stavbygränd 1-19

Tjänst:
Projektledning, projekteringsledning

Åtgärd:
Energiprojekt, installation

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
I samband med projektet Hållbara Järva fick Svenska Bostäder bidrag med 22% av investeringen för ett vindkraftverk, med en total investeringsnivå på 38 milj. Därefter har det beslutats att ett vindkraftverk inte kan placeras på Järvafältet och då har frågan aktualiserats om alternativ investering för förnyelsebar elproduktion genom solceller.

Entreprenaden omfattar sex nyckelfärdiga mätbara solcellsinstallationer på Familjebostäders fastigheter i Rinkeby. Projekten utgör första delen i en satsning om ytterligare 1 750 kvm solceller i Rinkeby år 2014 inom projektet Hållbara Järva.

Entreprenaden omfattar projektering och installation av fem nätanslutna solcellsanläggningar (tolv huskroppar), med en total toppeffekt på 387 kW.

Projektets mål:
Driftsatta och fungerande anläggningar med en modulyta av 2 800 m² under år 2013 och med en fortsättning (nytt projekt och budget) om ytterligare ca 1750 m² under 2014.

Mätbara – Anläggningarna ska kunna utvärderas och produktionen visualiseras.

Målet i linje med Familjebostäders, Boverkets och Stockholms Stads strävan att minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla över till förnybar energi.

Solceller - Rinkeby

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterbyte i Bandhagen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Fasadrenovering, Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus