Fönsterbyte i Bandhagen

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 10 Mkr

Plats:
Björksundsslingan 2-12, Bandhagen

Tjänst:
Projekteringsledning, projektledning

Åtgärd:
Energiprojekt, fasadrenovering, fönsterrenovering

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Fastigheten Gulskivan 1 består av 6 huskroppar som ägs och förvaltas av Familjebostäder. Enligt beställning från Fastighetsavdelningen skall ett planerat underhåll utföras inom stimulans Stockholm. Projektet är ett fönsterbyte till energifönster. Detta för att möta Stockholm stads miljöprogram vad gäller energiförbrunking.

Projektet omfattar fönsterbyte i lägenheter, källare och allmänna utrymmen, ej butikslokaler. Dörr till lokal Björksundsslingan 48 skrapas och målas/behandlas likt befintlig. Utvändiga galler till dörrar och fönster på lokaler, Björksundsslingan 2 och 48, blästras och målas vita.

Utmaningar i projektet:
Förbättra energiprestandan enligt kriterier från Stockholm stads miljöplan
Byte av fönster till energieffektiva enligt planerat underhåll
Målning av burspråk för en upprustad fasad.
Projektet skall slutföras senast 2014-06-30

Resultatet:
Projektet som fortfarande pågår ligger inom ramarna för såväl budget som tidsplan. Slutresultatet kommer att redovisas efter att projektet är slutfört.

Fönsterbyte i Bandhagen

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Gubbängen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Takrenovering – Farsta

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Energiprojekt, Ombyggnad, Takrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Fönsterrenovering, Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus

Fönsterrenovering – Bromma

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Ny förskola – Farsta

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering, Lokalanpassning, Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg