Ombyggnad – Norrmalm

Lästid: ca 2 minuter

Uppdragsgivare:
MEA Fastigeter

Budget:
Ca 17 Mkr

Plats:
Kammakarvägen 20, Norrmalm

Tjänst:
Byggledning, förstudie, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Ombyggnad, stambyte

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Kvarteret Rosenbusken 18 i hörnet av Luntmakargatan och Kammakargatan är byggd 1956 och är en grönklassificerad fastigheter, vilket betyder att fastigheten särskilt intressant från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastigheten var i stort behov av renovering och modernisering främst vad gäller kök och badrum med tillhörande stambyte.

Projektbeskrivning:
Projektet avsåg en totalombyggnad och modernisering av fastigheten där kulturhistoriska värden bevarats.

Fasad:
Fasaden mot gatan har snyggats upp och balkonger gjutits om och försetts med nya skärmar och räcken som uppfyller dagens krav på barnsäkerhet.

Konstruktion:
Endast smärre ingrepp i bärande konstruktioner har gjorts. På grund av ljudproblem mellan lägenheterna var ljuddämpande åtgärder nödvändiga. Inom ramen för upprustningen har också brandskyddet uppdaterats.

Installationer:
I fastigheten byttes värmesystem, varmvattencirkulation, avlopp och ny el och teleservis. En ny undercentral för fjärrvärme har installerats liksom en ny tvättstuga. Hissen har renoverats och ventilationen injusterats.

Lägenheter:
Samtliga lägenheter totalrenoverades med nya kök och badrumsinredning. Badrummen gjordes dessutom större för att motsvara dagens önskemål om rymliga våtutrymmen och krav på tätskikt.
Tidigare brandförstärkta lägenhetsdörrar avlägsnades och nya dörrar med inbrotts och brandförstärkning enligt dagens krav installerades.

Utmaningar:

  • Rivningsarbetet visade sig vara betydligt mera omfattande än vad som framkom vid inventeringen vilket krävde omdisponering av huvudtidplanen under pågående byggnation
  • En pressad budget krävde stor återhållsamhet vad gäller extrakostnader som vi lyckades begränsa till ca 1,5% av entreprenadkostnaden

Ombyggnad - Norrmalm

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Stambyte – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Stambyte
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg