Ombyggnad – Farsta

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 2,5 Mkr

Plats:
Dejegatan 9, Farsta

Tjänst:
Byggledning, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Lokalanpassning, ombyggnad

Inriktning:
Vård och omsorg

Utmaningar i projektet:

  • Den pressade tidplanen för att vara klara till terminsstart
  • Fukt i bottenplatta, löstes genom mekaniskt ventilerat golv.
  • Störande ljud från bilning, sågning och borrning.
  • Rivning av bärande väggar och stålförstärkningar pga detta
  • Trångt ventilationsrum i ett gammalt soppnedkast bjöd på en del utmaningar när ventilationsaggregat skulle monteras

Avslut:
Arbetena besiktigades och avslutades aug. 2012

Ombyggnad - Förskola, Farsta

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg