Lokalombyggnad – Nacka

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
Stendörren AB

Budget:
Ca 80 Mkr

Plats:
Ryssviksvägen 2, Nacka

Tjänst:
Kontrollansvar

Åtgärd:
Lokalanpassning, Nyproduktion

Inriktning:
Flerbostadshus

Syftet med projektet:
Fastighetsägaren, Stendörren AB, vill genom ombyggnaden förädla fastigheten, minska vakansgraden och öka lönsamheten.

Utmaningar i projektet:
Att under stor tidspress genomföra ombyggnaden med avvägning av hyresgästers och fastighetsägares önskemål.

Resultatet:
Ombyggnad pågår av de första våningsplanen och projektering pågår av garage och fasadrenovering.

Lokalombyggnad - Nacka

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg

Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Fönsterrenovering, Nyproduktion
Inriktning: Flerbostadshus