Fönsterrenovering – Skeppstavägen

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 4,5 Mkr

Plats:
Skeppstavägen

Tjänst:
Projektledning

Åtgärd:
Nyproduktion, fönsterrenovering

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
I Bandhagen på Skeppstavägen har vi bytt ut 400 gamla, dragiga fönster till nya, energieffektiva fönster. Även den gamla mjölkbutiken har fått nya “ögon” utåt. Skillnaden på komfort genom minskat drag inne i lägenheterna är stor enligt de hyresgäster som vi varit i kontakt med. Satsningen kommer även minska förbrukningen av el och blir därför även en miljöbesparing, enligt Familjebostäder. Arbetet på Skeppstavägen går nu vidare då balkongerna ska få sig en renovering.

Fönsterbyte - Skeppstavägen

Liknande uppdrag

Fönsterrenovering – Gubbängen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Nyproduktion – Bandhagen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Miljösamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Nyproduktion, Passagesystem

Fönsterrenovering – Bromma

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Balkongrenovering, Fasadrenovering, Fönsterrenovering, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Ny förskola – Farsta

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Hyresgästsamordning, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering, Lokalanpassning, Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Fönsterbyte i Bandhagen

Tjänst: Projekteringsledning, Projektledning
Åtgärd: Energiprojekt, Fasadrenovering, Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus