Lokalanpassning – Sköndal

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familjebostäder

Budget:
Ca 4,7 Mkr

Plats:
Ekebergabacken 4, Sköndal

Tjänst:
Byggledning, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Lokalanpassning, ombyggnad

Inriktning:
Kommersiella fastigheter

Beskrivning:
AB Familjebostäder var i behov av nya kontorsarbetsplatser pga av organisationsförändringar. För ändamålet hade man tillgång till tomställda före detta sjukvårdslokaler i kv Perstorp i Sköndal. Kreativ byggkonsult fick uppdraget att projektera och leda genomförandet av hela ombyggnaden. Projektet genomfördes som en delad entreprenad fördelat på bygg, el, Vs, Vent och målning.. Kreativ Byggkonsult stod både för projektledning och byggledning fram till slutbesiktning och överlämnande till verksamheten.

Utmaningar i projektet:

  • Den pressade tidsplanen att genomföra ombyggnaden under två sommarmånader
  • Programändringar under pågående byggnation

Resultatet:
Arbetena besiktigades september 2013

Lokalanpassning - Sköndal

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Lokalanpassning – Norrmalm

Tjänst: Projektledning
Åtgärd: Lokalanpassning
Inriktning: Kommersiella fastigheter

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg