Fönsterrenovering – Bromma

Lästid: ca < 1 minuter

Uppdragsgivare:
AB Familebostäder

Budget:

Plats:
Kvarnbacksvägen

Tjänst:
Byggledning, förstudie, hyresgästsamordning, kontrollansvar, projekteringsledning, projektledning, upphandling

Åtgärd:
Balkongrenovering, fasadrenovering, fönsterrenovering, ombyggnad, passagesystem, trygghetspaket

Inriktning:
Flerbostadshus

Beskrivning:
Kv. Brandseglet består av åtta stycken huskroppar med 160 lägenheter beläget några stenkast från Bromma flygplats. Området är trevligt och välskött men i tiden för husen låg ett behov av renovering. Samtidigt har Familjebostäder passat på att vidta åtgärder som befrämjar energisparande.

Husen har försetts med nya fönster med låga u-värden och fasaderna har tilläggsisolerats. Med de nya fönstren och tilläggsisoleringen minskar inte bara energiförbrukningen vid uppvärmningen av husen, bullret från den intilliggande Kvarnbacksvägen och Bromma flygplats har reducerats.

Vidare har balkongplattorna bilats bort och gjutits om och räckena bytts ut. De har fått näst intill samma tidsenliga utseende, men med hänsyn tagen till vår tids moderna säkerhetskrav. Sist men inte minst har husen fått elektroniska passagesystem till portar och gemensamhetsytor.

Fönsterrenovering - Bromma

Liknande uppdrag

Lokalanpassning – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Kontrollansvar, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem
Inriktning: Flerbostadshus, Vård och omsorg

Ombyggnad – KV Jägaren

Tjänst: Byggledning, Construction Management, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Ombyggnad
Inriktning: Flerbostadshus, Kommersiella fastigheter

Fönsterrenovering – Gubbängen

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Fönsterrenovering
Inriktning: Flerbostadshus

Trygghetspaket – Farsta

Tjänst: Byggledning, Förstudie, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Passagesystem, Trygghetspaket
Inriktning: Flerbostadshus

Rörpostanläggning – Danderyds sjukhus

Tjänst: Byggledning, Hyresgästsamordning, Projekteringsledning, Projektledning, Upphandling
Åtgärd: Installation, Lokalanpassning, Ombyggnad, Stambyte
Inriktning: Vård och omsorg