Behövs bygglov vid fasadrenovering?

Lästid: < 1 minut

Att putsa om en fasad är i normalfallet inte bygglovspliktigt utan det är först om man vill byta material eller kulör som det krävs bygglov. En fasadrenovering är emellertid ett utmärkt tillfälle att se över husets färgsättning och eventuellt återställa den ursprungliga färgen som förändrat av väder och vind med åren. Med hjälp av färgsättningskonsult tar fram prover på originalfärg och exempel på nya färger. Vi ombesörjer givetvis också alla erforderliga kontakter med byggnadsnämnden.
Kortfattat: oftast är inte fasadrenovering bygglovspliktigt.