Så lång tid tar ett stambyte att genomföra

Ett stambyte kräver noggranna och långa förberedelser och är ett av de mest tidsödande ingreppen man gör i en fastighet. Från att man börjar planera sitt stambyte tills att det är helt klart får man räkna med ca 1-2 år.

Själva entreprenaden för en enskild lägenhet tar oftast inte mer än ca 6 veckor men enligt lagen behöver hyresgäster skriftligt godkänna åtgärder som höjer standarden i en fastighet. Lagen finns till för att hyresgäster ska ha möjlighet att påverka en ombyggnad och för att undvika att en fastighetsägare ska sätta igång en renovering utan att hyresgästerna känner till det.

Om alla hyresgäster inte godkänner åtgärderna har man som hyresvärd möjlighet att ansöka om tillstånd hos hyresnämnden. Nämnden prövar då om hyresgästerna har sakliga skäl till att ombyggnaden inte ska genomföras. I så gott som samtliga fall får fastighetsägaren rätt i hyresnämnden eftersom stambytet anses nödvändigt. Ett stambyte är i princip omöjliga att genomföra utan att förstöra ytskiktet i badrummen och då tvingas man sätta in nya badrum och därmed höjs standarden.

Även bostadsrättsföreningar måste få sina medlemmar att godkänna stambytet och även där kan man behöva ansöka om tillstånd hos hyresnämnden om inte alla godkänner stambytet. Detta är bara ett exempel på vad som bidrar till att ett stambytesprojekt tar lång tid och kostar mycket pengar. Läs mer om stambytesprocessen här.