Stambytesprocessen

Lästid: ca < 1 minuter

Ett framgångsrikt stambyte startar med en noggrann inventering av fastigheten. Utöver installationer och badrumsinredningar kartläggs eventuella andra underhållsbehov, så att fastighetsägaren kan ta ställning till om dessa skall åtgärdas samtidigt med stambytet eller kan skjutas på framtiden. Inventeringen ligger till grund för ett åtgärdsprogram och ekonomiska kalkyler med intäktsoptimering.

Nästa steg i processen är att informera boende och eventuellt hyresgästföreningen. Detta sker alltid ett antal månader innan renoveringsarbetena startar för att boende skall kunna se över sin boendesituation under den tid stambytet pågår. Under tiden tar boendesamordnaren kontakt med samtliga berörda boende för att dels samla in nödvändiga godkännanden, dels samverka med fastighetsägaren om eventuella evakueringar.

Parallellt påbörjas också projektering av stambytet. Fastighetsägaren tar slutlig ställning till vilka åtgärder som skall genomföras och vilken entreprenadform som skall användas. Vår rekommendation är att arbeta med delad entreprenad, då det finns goda besparingsmöjligheter för fastighetsägaren genom att ingen entreprenör tar ut procentpåslag för samordning av underentreprenörer.

Projekteringen slutar med ett färdigt förfrågningsunderlag och anbudsinfordran. Efter anbudsutvärdering är det dags att starta byggarbetena. Normalt räknar vi med att ett stambyte med tillhörande badrumsrenovering tar ca sex veckor per lägenhet. Givetvis pågår det arbeten i flera lägenheter samtidigt.
För att säkerställa att fastighetsägaren får det utlovade resultatet görs alltid en oberoende slutbesiktning och i vårt åtagande ingår självklart att se till att alla eventuella besiktningsanmärkningar blir åtgärdade. Om fastighetsägaren önskar så genomför vi också en kundundersökning efter avslutat arbete.
Läs mer om byggprocessen ur byggherrens perspektiv här

Klicka här för att ladda hem Kreativ Byggkonsults checklista för stambytenSka vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.