Entreprenadform vid stambyte

Lästid: ca < 1 minuter

Den största kostnaden för ett stambyte är entreprenadkostnaden. Den entreprenadform som enligt vår erfarenhet visat sig vara den mest kostnadseffektiva för stambyten är delad entreprenad.

Eftersom det finns ganska få entreprenörer som klarar av att utföra alla moment för ett stambyte är konkurrensen relativt liten och marknadskrafterna driver därför lätt upp prisnivån på total- och generalentreprenader.

En totalentreprenad kan visserligen genomföras där man låter exempelvis rör- eller byggfirman ta rollen som totalentreprenör. De största nackdelarna med det upplägget är att man då får räkna med ett administrativt påslag på runt 10-20% för underentreprenörerna samt att kunskapen och erfarenheten att samordna flera entreprenörer många gånger är starkt begränsad. Det finns heller ingen självklar totalentreprenör i ett stambyte då arbetsinsatsen är ganska jämnt fördelad mellan de olika entreprenörerna.
Om man istället delar entreprenaden kan det ofta bli intressant för mindre entreprenörer att ge sig in i kampen om kontraktet och därmed får man en sundare balans på tillgång och efterfrågan. Dessa entreprenörer har ofta lägre overheadkostnader än de större aktörerna och kan därmed hålla lägre prisnivå. Dessutom kan det som betraktas som ett litet uppdrag av en stor aktör vara ett stort jobb i ögonen på en mindre aktör. Den mindre aktören tenderar därför att ge uppdraget högre prioritet jämfört med en större.

För de flesta stambyten rekommenderar Kreativ Byggkonsult en delad entreprenad där man delar upp entreprenaden på de tre huvudområdena rör-, el- och byggarbeten. I vissa fall kan man också spara pengar genom att även plattsättning och ventilation upphandlas separat.
En delad entreprenad kräver mer av beställarorganisationen än en totalentreprenad.Ska vi diskutera ditt nästa byggprojekt?

Vill du hellre bli kontaktad?

Ja, jag är intresserad av att bli kontaktad för en inledande diskussion om mitt nästa byggprojekt.

    Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter för att kontakta mig, skicka nyhetsbrev och information till mig. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att avprenumerera på nyhetsbrevet. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.