Hyresvärdar stambyte

För hyresvärdar är det ett antal lagar och regler som styr den affärsmässiga relationen till hyresgästerna. Stora underhålls- och ombyggnadsprojekt är något som man inte utför särskilt ofta på sina fastigheter vilket medför att man som fastighetsägare och hyresvärd bör uppdatera sin kunskap om vad som gäller. Det enklaste sättet att försäkra sig om att man följer spelreglerna är att anlita en byggkonsult i ett tidigt skede. Det vanligaste misstaget vid stambyten är att kommunikationen mellan hyresvärd och hyresgäster brister och därför rekommenderas det att man har dedikerade personer som sköter och administrerar detta. Läs mer om detta här:

http://kreativbyggkonsult.se/tjanster/hyresgastsamordning/