Bostadsrättsföreningar

En välskött fastighet är grunden till en bra ekonomi i en bostadsrättsförening. Föreningen bör kontinuerligt underhålla och reparera sin fastighet för att den ska hålla sig i gott skick. Belåningsgraden för föreningen tillsammans med fastighetens skick avgör hur pass bra ekonomi föreningen har.

Vid ett stambyte ställs bostadsrättsföreningens styrelses skicklighet och kompetens på prov. Att upphandla arbetena och hålla koll på alla hantverkare som är involverade i ett stambyte kräver ett omfattande arbete från styrelsens sida. Både planeringsstadiet och sedan själva utförandestadiet i processen tar vanligtvis lång tid och kan göra många bostadsrättsinnehavare otåliga och ifrågasätta styrelsens kompetens. Ett vanligt problem vid stambyte i en förening är att ett varierande antal av bostadsrättsinnehavarna redan har renoverat sina badrum. Styrelsen får här en svår uppgift att få med alla medlemmar på ett stundande stambyte som alla måste vara med och dela kostnaden för

Det finns ett antal frågeställningar som är specifika för bostadsrättsföreningar när man skall genomföra ett stambyte.

  • Hur tar man hänsyn till de bostadsrättsinnehavare som redan har renoverat sina badrum?
  • Hur tar man de ekonomiska besluten med alla boendes godkännande?
  • Vilka är de juridiska aspekter man ska ta ställning till?
  • Hur skaffar sig styrelsen den grundläggande kunskap som behövs för att fatta bra beslut?
  • Vad innebär det att vara byggherre och vilka lagar och regler gäller?