Besparingsmöjligheter stambyte

Minskade kostnader för reparationer och underhåll

För många fastighetsägare utgör reparationer en stor del av årsbudgeten. De största posterna kommer inte alltför sällan från vattenskador som härrör från läckande stammar. När vattenskadorna väl börjat uppstå ser man ofta en exponentiell ökning av vattenskador. Det betyder att ett vältajmat stambyte har möjlighet att spara mycket pengar som annars skulle ha lagts på reparationer och saneringar.

Modernare utrustning

En modernisering av utrustningen i badrum och kök kan innebära stora besparingar av vatten och elförbrukning. Hur mycket man kan spara beror till stor grad på åldern på det man byter ut samt vad man väljer att installera.

Individuell enhetsmätning

Idag blir det vanligare och vanligare att individuell enhetsmätning införs vid renoveringar. Vid nyproduktion är det idag mer eller mindre standard. Individuell enhetsmätning är precis vad det låter som. Varje lägenhet utrustas med olika sorters mätare för att mäta olika sorters medium, såsom el, vatten och värme.

När individuell mätning på el, vatten och/eller värme införs, så installerar man mätare till varje lägenhet. Det innebär att de boende endast betalar för den förbrukning de i realiteten använder och inte en förbrukning baserat på genomsnittsberäkningar. Man kan ofta förhandla till sig ett bättre pris som stor kund än vad en enskild lägenhetsinnehavare kan göra. Mätarna som sätts upp är ihopkopplade i ett system, så man kan läsa av sin egen förbrukning dygn för dygn via en hemsida (eller på mätaren direkt). Det gör att man får en större medvetenhet hos alla lägenhetsinnehavare och detta leder oftast till att förbrukningen minskar.