Totalrenovering, ombyggnad och stambyte, Vasastan | Kreativ Byggkonsult
vaghalsen

Totalrenovering, ombyggnad och stambyte, Vasastan

Beskrivning av projektet

Kvarteret Våghalsen 15 består av två stycken sammankopplade huskroppar med 32 lägenheter, 5 kommersiella lokaler och två restauranger. Fastigheten är beläget i Vasastan med entré mot Sveavägen och Saltmätargatan. Området är trevligt och välskött men i tiden för husen ligger ett behov av renovering då den övergripande standarden är från när huset byggdes 1931.

Syftet med projektet är att utföra en ombyggnation med tillhörande stambyte i och med att fastigheten och stammarna idag är i dåligt skick. I samband med stambytet skall lägenhetsförråd och tvättstuga flyttas till källarplan för att ge utrymme för fler lägenheter på vinden. Målet med projektet är att skapa ett tryggare och säkrare boende i och med ny belysning, elektroniska passersystem och nya tvättstugor samt lägenhetsförråd i källarplan/garageplan. I projektet kommer två lokaler göras om till bostäder för att på så sätt skapa en “renare” fastighet med tydlig indelning.

Projektet startade under 2014 med en grundlig inventering under hösten där ett 10-tal konsulter deltog.

Utmaningar i projektet

En stor utmaning i projektet är att göra en tydlig tidplan för att underlätta evakuering för hyresgästerna.

Då fastigheten ligger i innerstaden krävs även en noggrann planering av etablering och kontinuerlig kontakt med myndigheter.

Resultat

Projektet är pågående och är i genomförandefasen

mer om Totalrenovering, ombyggnad och stambyte, Vasastan

Hitta till Saltmätargatan

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss