Ombyggnad, 15 lägenheter, 3 lokaler, Norrmalm | Kreativ Byggkonsult
IMG_0878

Ombyggnad, 15 lägenheter, 3 lokaler, Norrmalm

Kvarteret Rosenbusken 18 i hörnet av Luntmakargatan och Kammakargatan  är byggd 1956 och är en grönklassificerad fastigheter, vilket betyder att fastigheten särskilt intressant från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Fastigheten var i stort behov av renovering och modernisering främst vad gäller kök och badrum med tillhörande stambyte.

Projektbeskrivning

Projektet avsåg en totalombyggnad och modernisering av fastigheten där kulturhistoriska värden bevarats.

Fasad

Fasaden mot gatan har snyggats upp och balkonger gjutits om och försetts med nya skärmar och räcken som uppfyller dagens krav på barnsäkerhet.

Konstruktion

Endast smärre ingrepp i bärande konstruktioner har gjorts. På grund av ljudproblem mellan lägenheterna var ljuddämpande åtgärder nödvändiga. Inom ramen för upprustningen har också brandskyddet uppdaterats.

Installationer

I fastigheten byttes värmesystem, varmvattencirkulation, avlopp och ny el och teleservis. En ny undercentral för fjärrvärme har installerats liksom en ny tvättstuga. Hissen har renoverats och ventilationen injusterats.

Lägenheter

Samtliga lägenheter totalrenoverades med nya kök och badrumsinredning. Badrummen gjordes dessutom större för att motsvara dagens önskemål om rymliga våtutrymmen och krav på tätskikt.
Tidigare brandförstärkta lägenhetsdörrar avlägsnades och nya dörrar med inbrotts och brandförstärkning enligt dagens krav installerades.

 

Utmaningar

  • Rivningsarbetet visade sig vara betydligt mera omfattande än vad som framkom vid inventeringen vilket krävde omdisponering av huvudtidplanen under pågående byggnation
  • En pressad budget krävde stor återhållsamhet vad gäller extrakostnader som vi lyckades begränsa till ca 1,5% av entreprenadkostnaden

mer om Ombyggnad, 15 lägenheter, 3 lokaler, Norrmalm

Hitta till Kammakargatan 20

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss