Totalrenovering 99 lgh i Tensta | Kreativ Byggkonsult
Bild4

Totalrenovering 99 lgh i Tensta

Beskrivning av projektet

Järvalyftet omfattar 5200 lgh. byggda på slutet 60-tal och under 70-talet, dessa ägs av Svenska Bostäder AB, de gör nu en upprustning av husen som kommer att renoveras med stambyten, ny el, ny ventilation, nya ytskikt under en period fram till 2022 i olika etapper.Tidigare under 2008 renoverades badrumsstammar, hissar och även fönsterbyten skedde då.

Kv.Neglinge 1 består av 5 huskroppar med 3 lamellhus på 6 våningar samt 2 länkhus på 2 våningar med idag 70-tals standard i de flesta av husen, vilket innebär att det innefattar en hel del Sanering som behöver åtgärdas innan man kan påbörja med nya ytskikt. Det finns även 2 garage under innergården mellan husen. Utmaningen i detta projekt blir att anlägga en ny modern innergård och att få till den så att man inte tillför mer last än vad som är tillåtet ovan garagedelarna, som redan idag har en mycket begränsad lastförutsättning.

Dessa hus har ett kulturhistoriskt värde och är idag grönklassade och skall inte ändra Arkitektonisk karaktär utvändigt. Gårdarna är idag mycket tidstypiska med sin strikta funktionsuppdelning där finns även en bevarad museilägenhet i ett av husen i originalutförande från 70-talet som skall bevaras i detta skick för framtiden.

Utmaningar i projektet

Projektet har utmaningar då det är många olika faser som behöver koordineras samman med perfekt timing hos de olika Underentreprenörerna.Arbetsmiljö/Miljö är en stor del av projektet att ta hänsyn till  och fullfölja enligt regelverket idag med största möjliga engagemang.Ytterligare gäller det att bygga så att man bevarar huset i ett torrt skick och kunna klara av fuktproblematiken.

mer om Totalrenovering 99 lgh i Tensta

Hitta till Kämpingebacken 5-21,Tensta

Se även

  • Stambyte Skärholmen
Renovera fastigheten?

Fönster, fasad, balkong eller tak? Låt oss ta ett förutsättningslöst möte och diskutera ditt nästa byggprojekt.

Jag vill bli uppringd Kontakta oss